0413-212 80

Vattenanalys

Ett tips före val av laboratorium

Vid köp av vattenanalys vänd er till ett ackrediterat laboratorium
(som inte säljer filter).   
Eurofins och Synlab är oberoende lab. där man själv kan välja bland olika analyspaket. 
Det finns även kommunala lab. som utför seriösa analyser.


En del aktörer annonserar "gratis vattenanalys" för att få "kundämnen"
som sedan erbjuds köpa deras filter.

Indikation på vanliga vattenproblem

Exempelvis före köp av en fastighet är det lämpligt att känna till vattenkvalitén. Oavsett om vattnet kommer från en grävd brunn, borrad brunn eller från en sjö.

Bruna beläggningar i vask och sanitet indikerar förhöjd järnhalt.
Vita / gula beläggningar tyder på hög kalkhalt.
Gröna beläggningar av koppar tyder oftast på lågt pH-värde.
Gulbrun-färgat vatten brukar vara humusämnen, bl.a. ytvatten.
Det kan finnas ej synliga ämnen som kräver en utförlig analys.

När behövs det inte någon analys?
Vet man eller misstänker bakterier, renas dessa bort till 99,9% med
ett UV-system, oavsett typ och halt av de vanligaste bakterierna.
Vattnet måste vara rent från partiklar så att bakterier inte kan gömma
sig bakom eller i dessa. 
Duo-UV renar därför bort mikropartiklar före UV-enheten.

Rent vatten till rätt pris tillverkas sedan 80-talet av vårt 
systerbolag
Ring gärna 0413-242 00 för konsultation före köp av filter!
Nedanstående text har vi lånat från deras hemsida:
Ute efter ett gratis vattenprov? Lockande, men det heter ofta "grovtest" eller liknande av anledning; att snabbt få en produkt såld utan att kanske få
hela bilden.
Vi hjälper gärna till att förklara vad resultatet innebär.
Vid eventuella anmärkningar så är det inte alltid filter som är lösningen.
När man tolkar en analys så bör man tänka på att ett vattenprov är en ögonblicksbild av vattnet.
Det kan finnas variationer över årstider, förbrukning, nederbörd etc.
Speciellt när man har en nyborrad brunn eller nygrävd brunn.
Även markarbete i närheten kan påverka.
Om det redan finns filter så bör man ställa sig frågan om man ska ta vattenprovet före eller efter. Det beror på vad man vill veta.
Utöver vad analysen visar så är lika viktigt det man själv upplever.
Tex lukt på vattnet är något som sällan påvisas i analysen.
När man sedan väljer reningsmetod så bör man ta hänsyn i övrig utrustning såsom pumpar, trycktankar (hydrofor eller s.k. hydropress) och förbrukningsprofil.

Här
hittar du biologiska och fysikaliska parametrar på gränsvärden och förklaringar på vad de betyder. Scrolla ner till blå text.
Läs gärna här om brunns-sanering!

Funderingar?

Kontakta oss gärna vid frågor

Kontakta oss via e-post

Namn E-post Meddelande Skicka meddelandet 

Kontakta oss per telefon

Kontor Munkgatan 1
243 30  HÖÖR 

0413-212 80

info@alfapal.se

Kontoret öppet vardagar 09-16